Thông báo Chương trình Trại hè công dân thế kỷ 21

Một mùa hè nữa lại đến, các em học sinh chuẩn bị nghỉ học và các phụ huynh lại phải tìm chỗ để gửi các con. Một trong những lựa chọn là cho các cháu tham gia các chương trình trại hè. Vinschool hiện có rất nhiều khóa học cho các em học sinh trong dịp hè này.

Continue Reading →