Lấy ý kiến cư dân về việc sử dụng bể bơi và nuôi chó mèo

Tình hình chó mèo ở Times City và Park Hill đang nóng hơn bao giờ hết. Bể bơi thì thường xuyên quá tải. Trước sự phản ánh của cư dân, Ban quản lý đã quyết định khảo sát ý kiến cư dân về việc sử dụng bể bơi và nuôi chó mèo.

Continue Reading →