Khóa học vẽ miễn phí tại Times City Park Hill

Hè năm nay BQL Vinhomes Times City Park Hill tổ chức lớp học vẽ miễn phí tặng con em cư dân. Dự kiến sẽ có 2 khóa, được khai giảng vào ngày 19/07/2017 và 07/08/2017. Đây là thông báo từ BQL.

Khóa học vẽ miễn phí tại Vinhomes Times City Park Hill
Khóa học vẽ miễn phí tại Vinhomes Times City Park Hill

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *