Cư dân Park Hill tiếp tục gửi Đơn kiến nghị về việc lắp màn hình quảng cáo

Thông tin thêm về vụ việc Chủ đầu tư Vinhomes tự ý lắp màn hình quảng cáo trong thang máy khu căn hộ. Sau khi nhận được câu trả lời chính thức của Chủ đầu tư về việc họ có quyền khai thác khu vực sở hữu chung của cư dân do đang trong thời gian cư dân được Chủ đầu tư hỗ trợ 5.000đ/1m2 tiền phí dịch vụ hàng tháng. Cư dân không chấp nhận câu trả lời này, cho rằng câu trả lời chưa thỏa đáng và Ban đại diện cư dân lâm thời mới được thành lập của tòa nhà Park 3 đã nộp Đơn kiến nghị yêu cầu Chủ đầu tư tháo dỡ các biển quảng cáo đã lắp trong thang máy và chỉ được lắp đặt lại khi đã trưng cầu ý kiến của cư dân.

Đơn kiến nghị của cư dân tòa Park 3
Đơn kiến nghị của cư dân tòa Park 3

Nội dung của Đơn kiến nghị như sau:

  • Chủ đầu tư và cư dân đã thống nhất rằng thang máy khu căn hộ thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu căn hộ, điều này được quy định rõ trong Luật nhà ở cũng như Hợp đồng mua bán nhà giữa Vinhomes và các cư dân.
  • Chủ đầu hiện tại cho rằng họ được quyền “khai thác diện tích sở hữu chung của chủ sở hữu căn hộ” do đang trong thời gian ưu đãi phí dịch vụ. Điều này được Chủ đầu tư cố tình quy định sẵn trong Phụ lục 5 – Hợp đồng mua bán.
  • Cư dân phản biện rằng điều này không hợp lý bởi các lý do sau:
  1. Việc lắp biển quảng cáo trong thang máy là trái với công năng sử dụng của thang máy – dùng để chuyên chờ người hoặc hàng hóa, việc làm này của Chủ đầu tư là vi phạm Luật nhà ở.
  2. Về điều khoản 3.5 Phụ lục 5 – Hợp đồng mua bán: cư dân cho rằng điều khoản này không rõ ràng, và do Chủ đầu tư cố tình soạn thảo đưa vào Hợp đồng theo hướng có lợi cho Chủ đầu tư. Hơn nữa theo Luật dân sự với những điều khoản không rõ ràng và Hợp đồng theo mẫu thì những điều khoản không rõ ràng sẽ được giải thích theo hướng có lợi cho bên kia (tức là cư dân – những người không soạn thảo hợp đồng). Về điều khoản 3.5 cư dân cho rằng Chủ đầu tư có thể khai thác diện tích sở hữu chung nhưng phải thông nhất trước với cư dân và không làm ảnh hưởng tới cư dân và mỹ quan chung của khu đô thị.
  3. Hơn nữa theo cư dân mức phí quản lý 17.000đ/1m2 Chủ đầu tư đang áp là vượt khung so với quy định của Nhà nước. Chủ đầu tư cố tình đưa ra mức giá vượt trần rồi ưu đãi 5.000đ/1m2 để đổi lấy quyền khai thác diện tích sở hữu chung là không thỏa đáng. Mặt khác mức phí dịch vụ này không phải do Chủ đầu tư áp phí mà sẽ do Ban quản trị tòa nhà ký hợp đồng với đơn vị được lựa chọn cung cấp dịch vụ quản lý. Hiện tại do Park Hill chưa có Ban quản trị nên tạm thời đang do Chủ đầu tư thuê đơn vị quản lý. Vậy khi đã bầu được Ban quản trị rồi và thuê được đơn vị quản lý có giá thấp hơn giá của Chủ đầu tư thì điều khoản 3.5 sẽ được hiểu thế nào?

Với những lý lẽ trên Cư dân kiến nghị chủ đầu tư lập tức tháo dỡ các biển quảng cáo đã lắp, trả lại thang máy nguyên trạng. Trong trường hợp Chủ tiếp tục muốn khai thác diện tích sở hữu chung đề nghị phải có sự đồng ý của cư dân và công khai hợp đồng với bên thuê đặt biển, đảm bảo vị trí đặt biển không làm mất an toàn và thẩm mỹ của thang máy.

Hiện tại phía Vinhomes chưa có câu trả lời cho Đơn kiến nghị này, mình sẽ tiếp tục thông tin đến cho các bạn. Cư dân Vinhomes không phải là những người thiếu hiểu biết pháp luật. Chủ đầu tư cần có câu trả lời thỏa đáng về việc này.

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *